change language:

Szkolenia operatorów podestów ruchomych UDT kategorii IP

Skrócony opis szkolenia
Szkolenie przeznaczone dla kandydatów na operatorów podestów ruchomych przejezdnych kat. IP

Adresaci szkolenia
Dla pracowników ubiegających się o uprawnienia do obsługi podestów ruchomych.

Cel szkolenia
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydatów do uzyskania kwalifikacji do obsługi podestów oraz do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego wydającego zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi podestów.

Program szkolenia
Kursy obsługi podestów są realizowane zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Opis szkolenia
Szkolenie teoretyczne z zakresy przepisów UDT i bezpieczeństwa pracy BHP oraz zajęcia praktyczne ze znajomości budowy i obsługi bezpośrednio na podnośnikach.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Ukończenie kursu i pomyślne zdanie egzaminu daje uczestnikowi uzyskanie zaświadczenia uprawniającego do obsługi podestów ruchomych przejezdnych kat. IP:
- podesty ruchome przejezdne wolnobieżne (tzw. podnośniki nożycowe),
- podesty ruchome przewoźne (tzw. podnośniki na przyczepkach samochodowych),
- podesty ruchome samojezdne (tzw. podnośniki koszowe).

Warunki otrzymania uprawnień
Egzamin kwalifikujący przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Szkolenia Operatorów IPAF
Organizujemy szkolenia IPAF dla operatorów podnośników nożycowych, teleskopowych i podnośników montowanych na podwoziach samochodowych do wysokości roboczej 26 m.


Zapytaj się o szczegóły i termin najbliższego kursu UDT i IPAF:
Joanna Szajko – 0600 888 243
Email: szajko@cityrent.pl